Objavljeno je godišnje izvješće o praćenju provedbe zakona o savjetima mladih u 2019. godini

Slika /Fotografije/group-1825510_1920.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Godišnje izvješće o provedbi Zakona o savjetima mladih u 2019. godini na temelju podataka koji su dostavljeni iz Grada Zagreba i dvadeset hrvatskih županija. 

Prema tim podacima u 2019. godini u Republici Hrvatskoj bilo je ukupno 124 osnovanih savjeta mladih od kojih je aktivno djelovalo 96 savjeta. Uz savjet mladih Grada Zagreba aktivno je djelovalo još 15 županijskih, 49 gradskih i 31 općinski savjet mladih. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem uključivanja mladih u odlučivanje o javnim poslovima koji se tiču mladih te poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u društvenom životu određene lokalne zajednice. 

Godišnje izvješće o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2019. godini
Tablični podaci o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih

Pisane vijesti