Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Središnji državni ured za demografiju i mlade je u suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupilo i objedinilo podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode u 2020. godini.