Konferencija o budućnosti Europe

 • Slika /Fotografije 3/Konf071021-6.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

fotograf: Siniša Sunara
Konferencija Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije“ u stručnom se dijelu odvijala u dva tematska programa, o demografiji te o mladima.

Konferencija „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19” jedinstvena je prilika da na razini Europske unije o posljedicama COVID-19 epidemije na demografsku sliku i mlade raspravljaju predstavnici akademske i znanstvene zajednice, vlasti te civilnog društva.

Kreiranje budućnosti Europe nije moguće bez uzimanja u obzir demografskih promjena. Na demografske izazove se mora odgovoriti, među ostalim kako bi se provele digitalna i zelena tranzicija EU, istaknula je povjerenica Europske komisije za demokraciju i mlade Dubravka Šuica otvarajući konferenciju. Demografsku budućnost Hrvatske vidi, među ostalim, u podizanju njezine atraktivnost kroz reginalni razvoj, prometno povezivanje i hiperpovezanost, koja bi potakla na povratak i doseljavanje.

Da mladi moraju biti nositelji zelene i digitalne transformacije EU naglasio je predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić te dodao kako je u demografske politike važno uključiti i klimatske izazove.

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić istaknuo je kao postignuće u mandatu Vlade RH 25 tisuća mladih nezaposlenih osoba manje. Naglasio je važnost mjera aktivnog zapošljavanja.

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je kako je pandemija Covid-19 negativno utjecala na demografske pokazatelje, a izazove s kojima se susreću mladi u, među ostalim, obrazovanju, tržištu rada i stambenom zbrinjavanju, dodatno naglasila.

Nakon otvaranja i uvodnih govora na Konferenciji su se održala dva tematska programa:
 • Program: Demografija
 • Program: Mladi
Više informacija o održanim programima možete pročitati ovdje. 
 
Konferencija je bila prilika za razmjenu iskustava, dosadašnjih istraživanja i analiza politika u kontekstu COVID-19 pandemije koje će doprinijet kreiranju novih demografskih politika i doprinijeti demografskoj revitalizaciji svake zemlje koja se bori s pandemijom.

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provela su se anketna istraživanja o mišljenju građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH te mišljenju mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU, a čiji su se rezultati prezentirali na Konferenciji.

Konferencija se može pogledati na poveznicama:
 • Konferencija o budućnosti Europe-Demografija
https://www.youtube.com/watch?v=dbxj4CuqR2U
 • Konferencija o budućnosti Europe-Mladi
https://www.youtube.com/watch?v=ABhsknq5jz4

Više o Konferenciji i sudjelovanju na njoj možete pročitati na poveznici

Video Konferencije „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19", autor Paul Prescott


7.10.2021.