1. sastanak Radne skupine

Održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 
Sastanak je otvorila i vodila voditeljica Službe za mlade Valentina Cesar.
Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić zahvalila je svim članovima Radne skupine na odazivu i najavila izradu novog Nacionalnog programa za mlade kao kratkoročnog strateškog dokumenta koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih.

Nacionalni program za mlade je dokument kojim će se utvrditi ciljevi, prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade, usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih u društvu.
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine osnovana je Odlukom čelnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 30. srpnja 2021. godine, a čine ju predstavnici tijela državne uprave, javnih institucija, akademske zajednice te udruga mladih i za mlade.

Zadaća Radne skupine je izraditi Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za javno savjetovanje te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi Prijedlog Nacionalnog programa za mlade koji će se uputiti na usvajanje Vladi RH.
Članovi Radne skupine na sastanku su usvojili Poslovnik o radu, te su upoznati s planom i načinom rada Radne skupine, a predstavljen im je i obvezni sadržaj kao i podloga za izradu strateškog dokumenta.

Dokumenti i poveznice