Izvješća o savjetima mladih

Novom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za mlade od 11. ožujka 2021. godine povećan je broj predstavnika udruga i organizacija mladih i za mlade u tom savjetodavnom tijelu Vlade.

U rad Savjeta uključen je i mladi hrvatski delegat pri Ujedinjenim narodima čime se potiče komplementarnost djelovanja svih predstavnika mladih.  

U ostvarivanju svoje zadaće Savjet, između ostalog, sudjeluje u davanju mišljenja Vladi o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih.
Spomenutom Odlukom donijete su i promjene u smislu djelokruga i zadataka Savjeta za mlade, tako što su dodane nove aktivnosti kao što je: sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade te osiguravanje kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Hrvatskoj.

Članovi Savjeta za mlade, čiji je broj povećan s 30 na 33, su, osim predstavnika udruga i organizacija mladih, i predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade, Udruge gradova, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija, predstavnici znanstvenih i obrazovnih ustanova te predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i predstavnik Nacionalnog vijeća učenika. Po prvi puta član Savjeta je i predstavnik Ureda predsjednika Vlade.

Kriteriji za članstvo u Savjetu za mlade su u završnoj fazi izrade. Nadležna tijela pozvana su predložiti svoje predstavnike kao članove u to savjetodavno tijelo Vlade RH.

ODLUKA o osnivanju Savjeta za mlade   

Izvješće o 11. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih RH 

Objavljeno je godišnje izvješće o praćenju provedbe zakona o savjetima mladih u 2019. godini