Pilot projekt javni poziv za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini
 
Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije, Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija.
 
Ukupan iznos za Pilot projekt javni poziv iznosi 132.422,81 eura.
Za Sisačko-moslavačku županiju i gradove s područja Sisačko-moslavačke županije osiguran je ukupan iznos od 79.633,69 eura.
Za Ličko-senjsku županiju i gradove s područja Ličko-senjske županije osiguran je ukupan iznos od 53.089,12 eura.
 
Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2023. do 31. listopada 2023. godine.
 
Pilot projekt javni poziv vodi se u modalitetu otvorenog trajnog poziva do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Prijava se šalje isključivo putem preporučene pošte s jasno naznačenim datumom i satom slanja prijave.