Konferencija o budućnosti Europe

Slika /Fotografije/buducnost_je_u_vasim_rukama.png

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima Europe. 

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija obvezali su se saslušati Europljane i na temelju dobivenih preporuka poduzeti daljnje korake u okviru svojih nadležnosti.
 
Očekuje se da će se do proljeća 2022. u okviru konferencije donijeti zaključci i pružiti smjernice o budućnosti Europe.

Europski građani i građanke iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu mladi imaju središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.
 
Europska, nacionalna, regionalna i lokalna tijela, kao i civilno društvo i druge organizacije koje žele organizirati događanja i doprinijeti idejama.

Na višejezičnoj digitalnoj platformi  građani mogu razmjenjivati ideje i davati svoj doprinos putem interneta. Svi poslani sadržani prikupljaju se, analiziraju, prate i objavljuju tijekom cijelog trajanja konferencije.

Preko Europskih panela građana i građanki raspravlja se o različitim temama i iznose preporuke.

Plenarne skupštine konferencije osiguravaju da se o preporukama nacionalnih i europskih panela građana i građanki, grupiranih po temama, raspravlja bez unaprijed određenog ishoda.
 
Konačni ishod Konferencije bit će predstavljen u obliku izvještaja zajedničkom predsjedništvu . Tri institucije, Europski parlament, Vijeće i Europska komisija, u kratkom roku će procijeniti na koji način učinkovito odgovoriti na izvještaj, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima.

Neka se vaš glas čuje.

Više o Konferenciji i sudjelovanju na njoj možete pročitati na poveznici

24.04.2021.