Mladi delegat pri UN-u

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/Youth-Delegates-Programme2.jpg
Republika Hrvatska je 27. kolovoza 2020. godine prvi puta izabrala službenog mladog delegata koji će sudjelovati u radu Opće skupštine UN-a. Mladi delegat predstavljat će interese mladih Hrvatske te kroz suradnju s delegatima iz drugih zemalja sudjelovati u donošenju odluka i političkih rješenja o pitanjima značajnima za mlade na međunarodnoj razini. Izbor prvog hrvatskog mladog delegata predstavlja značajan iskorak u aktivnoj participaciji mladih na međunarodnoj razini.

Za mladog delegata izabran je g. Josip Perkušić. Adresa elektroničke pošte mladog delegata pri UN-u je josip.perkusic@demografijaimladi.hr.   

Imenovani mladi delegat sudjelovat će u radu Opće Skupštine Ujedinjenih naroda, posebno u radu Trećeg odbora koji se bavi socijalnim, kulturnim i humanitarnim pitanjima, a po potrebi i u radu drugih tijela u području politika za mlade.

Odluka o izboru hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda