Nacionalni program za mlade

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je po isteku Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine pristupilo izradi novog dokumenta za mlade, četvrtog po redu, koji će obuhvatiti vremensko razdoblje od pet godina. 
 
Opći cilj Nacionalnog programa za mlade je stvaranje društvenih pretpostavki za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene integracije.
 
Radna skupina osnovana za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade, sastavljena od predstavnika tijela državne uprave, udruga mladih i za mlade, znanstvenih i obrazovnih institucija, poslodavaca (HUP i HGK) i sindikata te drugih relevantnih dionika, definirala je sljedeća područja Nacionalnog programa: 
 
1. Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo 
3. Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice
4. Socijalna uključenost 
5. Zdravlje i sport 
6. Mladi u ruralnim područjima
7. Kultura
8. Rad s mladima
9. Mladi u europskom i globalnom okruženju.
 
Za svako strateško područje Radna skupina je, kroz uža radna tijela, izradila prijedlog  mjera i aktivnosti, prijedlog nositelja i suradnika u provedbi, rokova provedbe, kao i pokazatelja provedbe ishoda i rezultata.
Na osnovu nacrta strateških područja Ministarstvo je izradio nacrt cjelokupnog dokumenta koji je u travnju 2019. godine predstavljen Radnoj skupini koja je isti većinom glasova podržala.
 
U skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je provelo postupak usuglašavanja Nacrta Nacionalnog programa za mlade, od 2020. do 2024. godine s nositeljima predloženih mjera i suradnicima u provedbi odnosno nadležnim tijelima državne uprave. 
 
Po završetku navedenog postupka, 21. siječnja 2020. godine otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog programa za mlade u trajanju od 20 dana. U postupku savjetovanja, cjelokupnoj javnosti i samim mladima daje se dodatna prilika za predlaganje novih rješenja za izazove s kojima se susreću mladi.
 
Nakon provedenog savjetovanja, dokument će se uputiti na mišljenje predloženim nositeljima mjera i suradnicima u provedbi, a po zaprimanju svih mišljenja, uputit će se Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. 
Očekivano vrijeme upućivanja dokumenta na usvajanje Vladi Republike Hrvatske je kraj I. kvartala 2020. godine.


Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2015. godinu

Izvješće za 2014. godinu