Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Temeljem Odluke o osnivanju Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima iz reda udruga mladih i za mlade.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je osam dana od objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Datum objave: 10.04.2019.