Obitelj i mladi u središtu

Demografija
Republika Hrvatska suočena je s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja. Oni se iskazuju u više segmenata, prije svega padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva iz Republike Hrvatske.
Podrška roditeljstvu
Zaštita materinstva, djece i mladeži te podrška roditeljstvu temeljne su vrijednosti hrvatskog društva.
Mladi
Suvremena generacija mladih u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja europskog okruženja, sazrijeva u općim društvenim uvjetima koji se znatno razlikuju od onih u kojima su odrastale ranije generacije mladih.