Demografija

O demografiji
Republika Hrvatska suočena je s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja. Oni se iskazuju u više segmenata, prije svega padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva iz Republike Hrvatske.
E - dječja kartica Mudrica
Poticajne obiteljske i populacijske mjere predstavljaju prioritet djelovanja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koje je usmjereno na dugoročno poboljšanje demografskih kretanja i stvaranja povoljnog i poticajnog okruženja za obitelj i mlade.
Dječji proračun
Dječji proračun podrazumijeva pregled raščlanjenih podataka o financijskim sredstvima koja se izdvajaju za djecu.
Poslodavac prijatelj obitelji
Natječajni postupak za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2021. godini.
Predškolske ustanove
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je 14. svibnja 2021.  Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini koji je u tijeku.
Izvješća
S namjerom senzibiliziranja i informiranja javnosti o demografskim politikama, a u svrhu provođenja istraživanja i drugih stručnih i znanstvenih aktivnosti, kreiranja i poticanja provedbe demografskih mjera, Središnji državni ured za demografiju i mlade objedinilo je podatke i informacije o provođenju programskih i projektnih aktivnosti usmjerenih na demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske.
Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini
U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Ured je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupio i objedinio podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode u 2021., a odnose se na: