Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/eric-froehling-xrT9twwwC6Y-unsplash.jpg

U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Ured je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupio i objedinio podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode u 2020., a odnose se na: 

 • Naknade za novorođenčad u 2018., 2019. i 2020. godini
 • Druge potpore vezane uz začeće, trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje vrtića
 • Način organizacije upisa u vrtić i rada vrtića
 • Sufinanciranje školskih udžbenika
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke domove
 • Dodjeljuju li se stipendije
 • Drugi načini poticanja studiranja
 • Druge potpore vezane uz školovanje
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo

Financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji jedan su od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo, ali pored financijskih sredstava bitan je čimbenik i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života, stambeno zbrinjavanje itd.
Tom području pripada skrb o djeci predškolskog uzrasta u dječjim vrtićima i jaslicama. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u tablicama je moguće vidjeti koje jedinice omogućavaju roditeljima besplatan smještaj djece u jaslicama i vrtićima, odnosno koje subvencije daju obiteljima s više djece. Kao primjer dobre prakse u 2020. godini mogu se istaknuti gradovi Vrlika, Umag i Belišće, općine Zrinski Topolovac, Kukljica, Vrbnik, Baška, Magadenovac, Smokvica, Gola, Štrigova, Primorski Dolac, Koška koji nude besplatan vrtić za svu djecu, dok drugi gradovi i općine sudjeluju u sufinanciranju troškova dječjeg vrtića i jaslica zavisno o socio-ekonomskom statusu roditelja i broju djece u obitelji.
Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja mnogi se JLS-ovi mogu pohvaliti osiguranim besplatnim radnim bilježnicama za učenike osnovnih škola, dok su udžbenici financirani sredstvima državnog proračuna što je lijep primjer suradnje viših i nižih razina vlasti. Mnoge općine i gradove osiguravaju besplatnu školsku prehranu učenika u osnovnim školama ili besplatni prijevoz učenika osnovnih škola. Također mnoge jedinice svojim studentima i srednjoškolcima omogućavaju besplatan ili sufinancirani prijevoz te dodjeljuju stipendije na mjesečnoj ili godišnjoj bazi.
Jedan od važnijih segmenata demografskog razvoja i obnove je zasigurno i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te u tom smislu možemo izdvojiti gradove Šibenik i Belišće. Navedeni gradovi naime dodjeljuju gradske stanove u najam (na određeno vrijeme) višečlanim obiteljima. Velika olakšica za mlade obitelji prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine je i oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa što je primjerice praksa u gradovima Komiži i Visu, općinama Trnovec Bartolovečki, Oprtalj i dr. Mnoge općine mladim obiteljima daju nemala nepovratna sredstva za kupovinu, izgradnju, nadogradnju nekretnina u određenom apsolutnom iznosu ili kao postotak od vrijednosti nekretnine. Neke županije u svojim su proračunima također osigurale sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina te tu možemo kao dobre primjere izdvojiti Splitsko-dalmatinsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.
 
Vezano za naknade koja se isplaćuje roditeljima za rođenje djeteta, prema istraživanju više od 98% JLP(R)S-ova izravno financijski pomaže roditeljima prilikom rođenja djeteta. Prema podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljenim do 29. veljače 2020. godine, kao dobre primjere ističemo sljedeće:
 
Kod županija:

Karlovačka županija isplaćuje 1.500,00 kn za svako rođeno dijete, dok po 1.000,00 kn za svako dijete isplaćuju Zagrebačka i Osječko-baranjska županija. 1.000,00 kn daje i Zadarska županija za prvo i drugo dijete
- Za treće dijete najveći iznos isplaćuje Zadarska županija s 5.000,00 kn a slijedi ju Sisačko-moslavačka županija sa 3.000,00 kn

-Krapinsko-zagorska županija daje 1.000,00 kn za treće dijete, 2.000,00 kn za četvrto te 3.000,00 kn za peto i šesto dijete

Kod gradova:

- Za prvo dijete najveći iznos, 10.000,00 kn isplaćuju gradovi Imotski i Opatija. Slijedi grad Ilok sa 6.000,00 kn te Belišće, Novi Vinodolski, Vrlika, Vis, Stari Grad i Vrbovsko s 5.000,00 kn

Za drugo dijete na prvom je mjestu Imotski s iznosom od 20.000,00 kn, slijedi Opatija s iznosom od 15.000,00 kn, te Vrlika, Stari Grad i Vis s iznosom od 10.000,00 kn.
- Za treće dijete, najveći iznos od 176.600,00 kn dobivaju roditelji u Visu i to tako da grad daje 20.000,00 jednokratno a ostatak po 1.200,00 kn mjesečno sve do 10.godine djetetova života. Odmah iza Visa slijedi Komiža sa 120.000,00 kn a potom Stari Grad sa 70.000,00 kn, Split s 55.000,00 kn, Zagreb s 54.000,00 kn te Imotski s 50.000,00 kn. Roditelji s prebivalištem u Crikvenici dobit će za treće dijete 30.000,00 kn, u Šibeniku 21.000,00 kn, a u Senju 20.000,00 kn


Kod općina:

- u iznosu za prvo dijete ističe se Sali s iznosom od 60.000,00 kn, a slijede Pašman i Vrsi s 12.000,00 kn te Stara Gradiška, Lovinac, Zadvarje i Milna s 10.0000,00 kn
Sali je prvi među općinama i kod iznosa za drugo dijete - 60.000,00 kn. Pašman isplaćuje iznos od 24.000,00 kn, Milna 21.600, Stara Gradiška 20.000,00 kn, Vrsi 13.000,00 kn
- kod trećeg djeteta prvo mjesto dijele Sali i Blato sa 60.000,00 kn, Lovreć i Cista Provo isplaćuju 50.000,00 kn, Runovići 40.000,00 kn, Pašman 36.000,00 kn, Jasenice 35.000,00 kn uz dodatnih 10.000 za svako sljedeće dijete te Milna 10.000 jednokratno uz 21.600,00 kn kroz deset godina.


Vjerujemo da će podaci pobuditi zanimanje svih općina, gradova i županija i potaknuti ih na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera. Napominjemo da se u tablicama nalaze podaci dostavljeni od strane općina, gradova i županija tijekom siječnja i veljače 2020. godine!

Pozivamo sve jedinice da u slučaju izmjena dostave nadopune, a posebno pozivamo one koje to nisu učinile, da dostave svoje podatke.

Demografske mjere JLP(R)S 2020.