Poslodavac prijatelj obitelji

Slika /Fotografije/PPO 828x315pix-Z.jpg

Usklađivanje mnogobrojnih zahtjeva roditeljstva i plaćenog rada za većinu je zaposlenih roditelja izvor stresa. 

U tom je ključna podrška roditeljima upravo ona koju im pruža njihovo radno okruženje i poslodavac. Time se roditeljima osigurava „balansiranje“ između zahtjeva koji proizlaze iz njihova roditeljstva te sudjelovanja na tržištu rada.

Cilj projekta „Poslodavac prijatelj obitelji“ koji je se dodjeljuje jednom godišnje je upravo senzibilizacija poslodavaca i javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih roditelja, poticanje društva na zaštitu i osnaživanje obitelji te isticanje pozitivnih mjera koje poslodavci provode.

Uz to, javnom pohvalom poslodavaca i isticanjem primjera dobre prakse potiču se i drugi poslodavci na kreiranje i primjenu rješenja kojima se stvara prijateljsko i poticajno okruženje za zaposlenike i njihove obitelji.

Natječaji:

Produljenje roka za prijavu na natječaj "Poslodavac prijatelj obitelji"

Natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji"- 2020. 

Odluka o dodjeli priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ - 2019 

Natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji"