Poslodavac prijatelj obitelji

Slika /Fotografije 3/1920x1080.jpg

Natječajni postupak za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2021. godini.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje natječajni postupak za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2021. godini.

Poziva se pravne osobe za prijavu trgovačkih društava na natječajni postupak u četiri kategorije:
  • mikro (do 10 zaposlenika)
  • mala (od 11 do 50 zaposlenika)
  • srednja (od 51 do 250 zaposlenika)
  • velika (od 251 i više zaposlenika)

Priznanje "Poslodavac prijatelj obitelji"  u 2021. godini dodijelit će se poslodavcima koji imaju najkvalitetnija rješenja u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, a u svrhu promicanja obiteljskih vrijednosti i unaprjeđenja uvjeta obiteljskog života te senzibiliziranja kako poslodavaca, tako i šire javnosti o važnosti istih.

Poziv za prijavu na natječajni postupak otvoren je do 31. prosinca 2021. godine

Izjava o Istinitosti i vjerodostojnosti podataka je dostupna na poveznici:
Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka 2021.

Obrazac za prijavu na natječajni postupak dodjele Priznanja ''Poslodavac prijatelj obitelji'' u 2021. godini dostupan je na poveznici: Online upitnik  "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2021. godini

Za sva dodatna pitanja obratite se na poslodavac@demografijaimladi.hr