Mladi

Mladi i Eu
Podržava se aktivnije uključivanje mladih u politički i društveni život kako u Hrvatskoj tako i na razini Europske unije.