Dopuna Uputa za prijavitelje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Vezano za Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima koji je objavljen 21. veljače, donosimo dopunjene Upute za prijavitelje

U uputama su pojašnjene točke:
 

Omjer sufinanciranja

Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. (U skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/2017).

Udjel sufinanciranja Ministarstva od 50%-90% prihvatljivih

troškova nastalih u provedbenom razdoblju.
Podnositelji JLS iz I. skupine- do 90%
(u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz II. skupine-  do 80%
(u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz III. skupine-  do 80%
(u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz IV. skupine- do 70%
(u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz V. skupine- do 70%
(u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz VI. skupine-  do 60%
(u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz VII. skupine- do 60%
(u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih)
Podnositelji JLS iz VIII. skupine- do 50%
(u prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih) 
   
te točka
2.1.2. Trajanje projekta
Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2018. do 31.ožujka 2019.
Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Ministarstva, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2018. Račun ili privremene situacije koje je Korisnik platio u 2018., prije podnošenja Prijave po ovom Pozivu mogu se smatrati doprinosom Korisnika, pod uvjetom da su ispostavljene počev od 1.1.2018. Ministarstvo u okviru svog udjela sufinancira troškove nastale na Potprojektu najranije od 1. siječnja 2018.
 
Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava, za udjel sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije 20. prosinca 2018.
Korisnik je dužan Projekt završiti do roka za dostavu Završnog izvješća. Završno izvješće o provedbi projekta Korisnik treba dostaviti do 31. ožujka 2019.
Ukoliko Korisnik Završno izvješće ne dostavi u roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak za povratom sredstava. 

Dopunjene upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti