Nacionalni program za mlade

Donošenjem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Uredbe o strateškom planiranju, Uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN, broj 42/18) te Pravilnika o strateškom planiranju i Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (NN, broj 66/19) uspostavljen je pravni okvir za cjeloviti sustav strateškog planiranja kojim su obuhvaćene nacionalna razina (tijela državne uprave) te područne i lokalne samouprave.

Prepoznajući probleme s kojima se susreću, ali i velike potencijale mladih te važnost djelovanja javnih politika usmjerenih mladima, Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznao je važnost proaktivnog djelovanja u smjeru stvaranja pozitivne, sveobuhvatne i inkluzivne politike za mlade, odnosno donošenja novog strateškog dokumenta u području mladih, a koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih.


Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2015. godinu

Izvješće za 2014. godinu