CISOK centri

Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) pružaju sve informacije o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućuju samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao, kao i korištenje različitih on-line alata: portal e-Usmjeravanje, Upitnik samo procjene osobina ličnosti povezanih s poslom, sustav informacija o tržištu rada (LMIS), te drugih web portala, poput Burze rada 14 ili Statistike on-line 15.
CISOK savjetnici pružaju podršku u definiranju profesionalnih ciljeva i planova te u suradnji s partnerima i drugim dionicima, putem različitih savjetovanja, tematskih radionica, predavanja, prezentacija, seminara i okruglih stolova pružaju korisnicima potrebne informacije o obrazovanju, zapošljavanju ili cjeloživotnom planiranju i razvoju karijere.
 
Centri su smješteni izvan prostora HZZ-a čime su omogućene usluge cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama građana, a uspostavljeni su prema načelu razvoja suradnje s regionalnom odnosno lokalnom zajednicom. Centri djeluju na 11 lokacija, a do 2020. planirana je uspostava najmanje 22 CISOK-a na području RH.
 
U mjestima gdje CISOK centri (još) nisu uspostavljeni, njihovu ulogu u odnosu na NEET skupinu imat će Centri za mlade. Identificirana su četiri glavna smjera djelovanja Centara za mlade:
  • pružiti podršku mladima ka lakšem zapošljavanju;
  • omogućiti obrazovanje za stjecanje ili nadogradnju kvalifikacija;
  • omogućiti naukovanje i pripravništvo;
  • osigurati podršku samozapošljavanju i ulasku u poduzetništvo.

Cilj jest izgraditi sustav podrške mladima koji će osigurati brzu aktivaciju na tržištu rada i olakšati prijelaz iz obrazovanja na posao.
Unutar HZZ-a također su uspostavljeni Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje (CIPS) koji pružaju potrebne informacije o mogućnostima zaposlenja, stanju na tržištu rada, slobodnim radnim mjestima, zanimanjima i mogućnostima obrazovanja. CIPS-ovi djeluju na načelu samopomoći, a u njima je moguće korištenje svih web alata te pisanje zamolbe i životopisa. Kako bi se olakšao pristup poslovima i tržištu rada, obrazovanju i mogućnostima razvoja karijere, razvijene su različite usluge samopomoći.