Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je, u sklopu svoje nadležnosti i s ciljem informiranja građana, prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Mjere i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode u 2022., odnose se na: 
 • Naknade za novorođenčad u 2020., 2021., 2022. godini
 • Druge potpore vezane uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću u 2021./2022. godini
 • Ostali informacije vezane za predškolsku djelatnost
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje školskih udžbenika/radnih bilježnica i radnih materijala
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke/studentske domove
 • Dodjeljivanje stipendija
 • Druge potpore vezane uz školovanje/studiranja
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo
Prikupljeni odgovori od strane JLP(R)S-a iznimno su korisni kao primjeri dobre prakse, ali i kao važan izvor podataka koji se koriste u znanstvenim istraživanjima na temu financijskih ulaganja u području demografije, podrške obitelji, djece i mladih.
 

Analiza stanja temeljem provedenog upitnika - Demografske mjere jedinica lokalne i regionalne samouprave u 2022. godini
 
U slučaju nadopuna i dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-adresu: demografskemjere@demografijaimladi.hrDemografske mjere JLP(R)S 2022.

 

Demografske mjere JLP(R)S 2020.

Demografske mjere JLP(R)S 2021.