Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Ured je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupio i objedinio podatke o mjerama i aktivnostima koje općine, gradovi i županije provode u 2021., a odnose se na: 

 • Indeks razvijenosti jedinice
 • Broj kućanstava na području jedinice
 • Broj obitelji s djecom na području jedinice
 • Naknade za novorođenčad u 2020. i 2021. godini
 • Druge potpore vezane uz začeće, trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću u 2021.
 • Sufinanciranje školskih udžbenika
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke domove
 • Broj studenata i broj studenata korisnika stipendija
 • Dodjeljuju li se stipendije
 • Drugi načini poticanja studiranja
 • Druge potpore vezane uz školovanje
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo

Financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji jedan su od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo, ali pored financijskih sredstava bitan je čimbenik i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života, stambeno zbrinjavanje itd.

Tom području pripada skrb o djeci predškolskog uzrasta u dječjim vrtićima i jaslicama. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u tablicama je moguće vidjeti koje jedinice omogućavaju roditeljima besplatan smještaj djece u jaslicama i vrtićima, odnosno koje subvencije daju obiteljima s više djece.

Kao primjer dobre prakse u 2021. godini mogu se istaknuti gradovi Vrlika, Umag, Obrovac i Belišće, općine Zrinski Topolovac, Kukljica, Bale, Baška, Magadenovac, Galovac, Okrug, Draž, Saborsko, Smokvica, Gola, Primorski Dolac, Koška, Ivankovo i Donja Motičina koji nude besplatan vrtić za svu djecu, dok mnogi drugi gradovi i općine sudjeluju u sufinanciranju troškova dječjeg vrtića i jaslica zavisno o socio-ekonomskom statusu roditelja i broju djece u obitelji.

Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja mnogi se JLS-ovi mogu pohvaliti osiguranim besplatnim radnim bilježnicama za učenike osnovnih škola, dok su udžbenici financirani sredstvima državnog proračuna što je lijep primjer suradnje viših i nižih razina vlasti. Mnoge općine i gradove osiguravaju besplatnu školsku prehranu učenika u osnovnim školama ili besplatni prijevoz učenika osnovnih škola. Također mnoge jedinice svojim studentima i srednjoškolcima omogućavaju besplatan ili sufinancirani prijevoz te dodjeljuju stipendije na mjesečnoj ili godišnjoj bazi.

Jedan od važnijih segmenata demografskog razvoja i obnove je zasigurno i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te u tom smislu možemo izdvojiti Grad Šibenik. Navedeni grad dodjeljuju gradske stanove u najam (na određeno vrijeme) višečlanim obiteljima. Velika olakšica za mlade obitelji prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine je i oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa što je primjerice praksa u gradovima Belišću i Visu, općinama Bebrina, Cerovlje, Trnovec Bartolovečki, Stari Jankovci, Vinica, Oprtalj, Tkon i dr. Mnoge općine mladim obiteljima daju nemala nepovratna sredstva za kupovinu, izgradnju, nadogradnju nekretnina u određenom apsolutnom iznosu ili kao postotak od vrijednosti nekretnine.

Neke županije u svojim su proračunima također osigurale sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina te tu možemo kao dobre primjere izdvojiti Splitsko-dalmatinsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, dok Karlovačka županija daruje građevinski materijal za obnovu i izgradnju kuća, građevinsko zemljište te neuseljive obiteljske kuće i materijal za njihovu obnovu.
 
Vezano za naknade koja se isplaćuje roditeljima za rođenje djeteta, prema pristiglim podacima 96% JLP(R)S-ova izravno financijski pomaže roditeljima prilikom rođenja djeteta
Prema podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljenim do 28. veljače 2021. godine, kao dobre primjere ističemo sljedeće:
 
 • Općina Pašman isplaćuje za rođenje prvog djeteta 12.000,00 kn, za drugo 24.000,00 kn, za treće 36.000,00 kn, za četvrto 60.000,00 kn, a za peto dijete 100.000,00 kn.
 • Grad Imotski isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 20.000,00 kn, a za treće dijete 50.000,00 kn.
 • Grad Vrlika isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 15.000,00 kn, za treće 20.000,00 kn, a za četvrto i svako iduće dijete 25.000,00 kn.
 • Grad Opatija isplaćuje za rođenje prvog djeteta 10.000,00 kn, za drugo 15.000,00 kn, za treće 20.000,00, a za svako iduće dijete iznos se povećava za 5.000,00 kn.
 • Grad Sinj isplaćuje za rođenje prvog djeteta 8.000,00 kn, za drugo 12.000,00 kn, a za treće dijete 25.000,00 kn.
 • Općine Bale, Gola, Velika Trnovitica i Zadvarje isplaćuju za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 10.000,00 kn.
 • Općina Plaški isplaćuje za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 9.000,00 kn.
 • Općina Draž i Grad Belišće isplaćuju za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta po 7.500,00 kn.
 
Vjerujemo da će podaci pobuditi zanimanje svih općina, gradova i županija i potaknuti ih na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera. Napominjemo da se u tablicama nalaze podaci dostavljeni od strane općina, gradova i županija tijekom siječnja i veljače 2021. godine!

Pozivamo sve jedinice da u slučaju izmjena dostave nadopune, a posebno pozivamo one koje to nisu učinile, da dostave svoje podatke.

Demografske mjere JLP(R)S 2020.

Demografske mjere JLP(R)S 2021.