Demografske potpore u Karlovačkoj županiji

U Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade s državnom tajnicom Željkom Josić i suradnicima održan je sastanak s predstavnicima Karlovačke županije.

U svrhu demografskih potpora u Karlovačkoj županiji, razgovarlo se o ustanovama radnog i pretškolskog odgoja i obrazovanja kao i stambenoj revitalizaciji ruralnog područja za mlade obitelji. 

Više na: Web stranici Karlovačke županije