Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 85/15), kroz odredbe Članka 11., uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja".

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu koji je dostupan u dokumentima desno