Planovi i izvješća

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Članka 5. - tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati – stavak 7, podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

​Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021. godinu.
Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Godišnje izvješće o radu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu.
Godišnje izvješće o radu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu

​Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski plan Središnjeg državnog ureda za 2021. godinu.
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021. godinu 
Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski plan Središnjeg državnog ureda za 2020. godinu.
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski izvještaj za 2020. godinu te
Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 23. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021.- 2024.