Planovi i izvješća

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Članka 5. - tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati – stavak 7, podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.
Provedbeni programi
Godišnji planovi
Financijski planovi
Izvješća