Državna tajnica na Skupštini Zajednice informativnih centara za mlade

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić sudjelovala je na Skupštini Zajednice informativnih centara za mlade.

Obratila se članovima Skupštine te se osvrnula na temu financiranja udruga mladih i za mlade. Pri tome je iskazala potporu Središnjeg državnog ureda projektima za mlade.

Na Skupštini se, također, razgovaralo o Strateškom planu Zajednice, Tematskim mrežama za aktivaciju mladih, Radnoj skupini za izradu standarda Zajednice informativnih centara za mlade, o korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda kao i izazovima za organizacije civilnog društva.

Pisane vijesti