Održan treći sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije

20. srpnja, održan je i treći sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije RH.

Na sastanku su dogovoreni daljnji koraci u izradi predmetnog dokumenta. 

Zadaća Radne skupine je izraditi Nacrt prijedloga Strategije demografske revitalizacije te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi Prijedlog Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine koji će se uputiti na usvajanje Vladi RH.

16. srpnja 2021.održan je posljednji sastanak užih Radnih skupina. 

U periodu od 10. lipnja do 16. srpnja ove godine održano je 8 sastanaka užih Radnih skupina za izradu Strategije demografske revitalizacije RH do 2031. godine koji su za cilj imali analizu i predlaganje rješenja unutar pojedinih tematskih područja.Pisane vijesti