Zatvaranje Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

Dana 27. srpnja 2021. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade zatvara Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

1. srpnja 2021. godine donijeta je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. 

Pisane vijesti