Planovi i izvješća

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/success-1093889_640.jpg
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Članka 5. - tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati – stavak 7) podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.
Provedbeni programi
Godišnji planovi
Financijski planovi
Izvješća