Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slika /Fotografije/businessman-2606502_1920.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu s obrascima prethodne procjene na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/CreateEditEcon?entityId=14754