Publikacije

„Kako do vrtića za sve- Mogućnosti financiranja sustava
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“Smjernice za kvalitetno participiranje djece
u javnim politikama i odlučivanjuDobrotić Ivana, Matković Teo, Menger Valentina
An Analysis of the Accessibility, Quality, Capacities and
Financing of the Early Childhood Education and Care
System in Croatia (Summary)Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema


Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Šibensko-kninske županije 
i Zadarske županije
Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara„Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije“
Doprinos JLP(R)S-a demografskoj revitalizaciji Međimurske županije i Varaždinske županije
Na 3. Europskoj konvenciji o radu s mladima predstavljena je Završna deklaracija o radu s mladima „Putokazi za budućnost“