Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slika /Fotografije/businessman-2606502_1920.jpg
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 85/15), kroz odredbe Članka 11., uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja".
   
  • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“. 

 
Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17630