Analiza stanja temeljem provedenog upitnika - Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/slika dem mjere JLPS.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade četvrtu godinu zaredom prikuplja podatke o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Iako je zabilježen iznimno dobar odaziv u prikupljanju podataka o demografskim mjerama, nastojat će se potaknuti sve lokalne jedinice za sudjelovanje u redovitom i sveobuhvatnom izvještavanju kako bi baza podataka Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade bila što detaljnija i potpunija.

Stvaranje baze podataka o demografskim mjerama koje provode JLP(R)S-ovi na svojem području, može dodatno potaknuti zanimanje općina, gradova i županija na osmišljavanje i provedbu novih, poticajnih (demografskih) mjera.
Središnji državni ured za demografiju i mlade, nastavit će osiguravati transparentne, cjelovite i dostupne podatke u vidu podloge za ciljano planiranje mjera u području javnih, obiteljskih i drugih politika, a koje su od vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Analiza stanja temeljem provedenog upitnika - Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini

Pisane vijesti