Bilateralni sastanak državnih tajnica nadležnih za mlade Republike Hrvatske i Austrije

  • Slika /Fotografije 3/stras11.JPG
  • Slika

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, kao voditeljica delegacije za područje mladih i obrazovanja, sastala se s austrijskom državnom tajnicom za mlade Claudiom Plakolm na marginama neformalnog Sastanka ministara obrazovanja i mladih u EU u Strasbourgu.

Teme razgovora bile su mladi i pandemija, odnosno utjecaj na njihovo mentalno zdravlje zbog ograničenog kontakta s bližnjima i putovanja, posebno u sklopu Erasmus+ programa.

Državna tajnica Josić istaknula je jedan od naših projekata pomoći mladima „Brini o sebi-Budi dobro-Proživi Covid“ koji je istovremeno korišten i nakon potresa, kao pomoć potrebitima. Također, spomenula je i Nacionalni program za mlade kao dokument kojim se žele obuhvatiti potrebe mladih te ih uključiti u procese donošenja odluka, odnosno stvoriti poticajno okruženje i sveobuhvatna i uključiva politika za mlade s ciljem razvoja potencijala mladih, poticanja kvalitete života i njihove optimalne društvene integracije. Državna tajnica Josić je Savjete mladih navela kao primjer dobre prakse Republike Hrvatske kroz koju se mladi aktivno uključuju u javni život na lokalnoj i regionalnoj razini.

Sastanak je bio prilika za razgovor i o zaštiti okoliša, održivosti i inovacijama kako bi mlade uključili u zeleniju i održiviju Europu.  

Pisane vijesti