Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

Slika /Demografija/općine_428.png

U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupilo i objedinilo navedene podatke.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom ožujka i travnja 2018. godine prikupilo podatke o demografskim mjerama koje provode te aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima, posebice obiteljima s troje i više djece. Istraživanje je provedeno u svrhu stjecanja uvida u različite mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te efikasno koordiniranje demografskih mjera koje se provode i koje se planiraju na razini države.
 
Tablice sadrže prikaz mjera i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode, a odnose se na: 
 • Naknada za novorođenčad u 2017.  i 2018. godini
 • Postoje li duge potpore vezane uz začeće, trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje vrtića
 • Način organizacije upisa u vrtić i rada vrtića
 • Sufinanciranje školskih udžbenika
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke domove
 • Dodjeljuju li se stipendije
 • Postoje li drugi načini poticanja studiranja
 • Postoje li druge potpore vezane uz školovanje
 • Postoje li mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo
 
Podatke objavljujemo kako bi informirali građane i povećali vidljivost dobrih primjera uspješnih demografskih poticaja i mjera.
 
Pored suradnje svih resora, u provođenju demografskih mjera neophodna je i aktivna uključenost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje sukladno zakonskim obvezama obavljaju poslove lokalnog značaja a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
 
Financijski poticaji koje osiguravaju za obitelji svakako su jedan od čimbenika koji će potaknuti obitelji u donošenju odluke o broju djece, ali pored financijskih sredstava bitan čimbenik je i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života. Tu pripada i skrb o djeci predškolskog uzrasta u obliku osiguravanja smještaja u dječjim vrtićima. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja +i obrazovanja je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u tablicama je moguće vidjeti koje jedinice omogućavaju roditeljima besplatan smještaj djece u jaslicama i vrtićima, odnosno koje subvencije daju obiteljima s više djece. Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja neke se jedinice mogu pohvaliti besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola, neke besplatnom školskom prehranom učenika u osnovnim školama ili besplatnim prijevozom učenika osnovne škole, a neke omogućavanjem besplatnog prijevoza učenicima srednjih škola.
 
Dodjela stipendija, studentskih kredita ili jednokratnih novčanih naknada učenicima srednjih škola i studentima koju dodjeljuju pojedine općine i gradovi sigurno su poticajna mjera za njihovo školovanje, a mjere za stambeno zbrinjavanje koje pojedine jedinice provode odnose se primjerice na pravo na financijsku potporu odnosno subvenciju na kamate za kredite u komercijalnim bankama ili oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa kod izgradnje obiteljskih kuća.
 
Vjerujemo da će podaci pobuditi zanimanje svih općina, gradova i županija i potaknuti ih na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera.
 
Napominjemo da se u tablicama nalaze podaci dostavljeni Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od strane općina, gradova i županija tijekom ožujka i travnja 2018. godine.
 
Pozivamo sve jedinice da u slučaju izmjena dostave nadopune, a posebno pozivamo one koje to nisu učinile, da dostave svoje podatke.

Demografske mjere – općine
 
Demografske mjere – gradovi
 
Demografske mjere - županije

Pisane vijesti