Hrvatski mladi delegat pri UN-u Josip Perkušić sudjelovao na sastanku Radne skupine za mlade

  • Slika /Fotografije/Fotografije%202Novi%20direktorij/UN%20youth%20delegate.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvatski mladi delegat pri UN-u, g. Josip Perkušić, sudjelovao je 16. travnja 2021. na sastanku Radne skupine za mlade koja se održala u virtualnom formatu.

G. Perkušić je, na poziv portugalskog predsjedništva, predstavio Republiku Hrvatsku kao primjer dobre prakse participacije mladih na lokalnoj i regionalnoj razini.

U svojoj prezentaciji osvrnuo se na važnost primjene Zakona o savjetima mladih, značaj djelovanja mladih kroz savjete mladih te njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka na razini lokalne i regionalne samouprave.

Također je naglasio da se mladi kontinuirano uključuju u rad Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, međusektorskog savjetodavnog tijela Vlade čija je svrha uravnotežiti horizontalnu komunikaciju svih dionika te uspostaviti trajne modele implementacije i evaluacije nacionalne politike za mlade.

Pisane vijesti