Iznimni rezultati postignuti na području sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/gautam-arora-OVDtgUhUPBY-unsplash.jpg

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u zadnje četiri godine postigla najveće povećanje obuhvaćenosti djece programima ranog predškolskog odgoja i obrazovanja u odnosu na države EU-27. 

2016. godine  56,1% djece je bilo obuhvaćeno programima ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, a 2019. godine čak 71,5% djece.
Time se Hrvatska polako približava ostvarivanju barcelonskih ciljeva o obuhvaćenosti djece formalnom skrbi o djeci.

U sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja postignuta su ogromna ulaganja s namjerom širenja dostupnosti usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz izgradnju infrastrukture i unaprjeđenje usluga i rada dječjih vrtića. Ukupna ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje prema Pozivima i natječajima u prošlom mandatu Vlade RH iznosila su 1,5 mlrd. kn., a izgrađeno je preko 200 novih vrtića. 
Važno je napomenuti da se većina Poziva nastavlja i u trenutnom mandatu Vlade RH. Pisane vijesti