Konferencija „Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“

  • Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/konferencija_mladi3.jpeg
  • Slika

Mladima je prvotno potrebno osigurati mogućnost zaposlenja i rješenje stambenog pitanja, čime se odgovora na njihove osnovne egzistencijalne potrebe, istaknula je državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić na Konferenciji „Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“.

Kada su im osnovna životna egzistencija i mogućnost sadržajnog provođenja slobodnog vremena osigurani, mlade se može poticati na aktivno sudjelovanje u zajednici, održavanje i daljnju izgradnju zajednice i to preko: društvene i političke participacije, volontiranja te pokretanja različitih inicijativa, naglasila je državna tajnica u govoru na Konferenciji koja se održala u sklopu projekta „Mreža za aktivaciju mladih“.

Kako bi se mlade uključilo u donošenje javnih politika usmjerenih mladima na međunarodnoj razini, podržava se, istaknula je u govoru, provedba dijaloga EU-a s mladima, a po prvi puta je imenovan i hrvatski mladi delegat pri organizaciji Ujedinjenih naroda.

Na Konferenciji „Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“ se, među ostalim, govorilo o istraživanju provedenom na više od 500 mladih iz cijele Hrvatske o njihovim osobnim razlozima, ekonomskim i pravnim prilikama koji utječu na njihovo aktiviranje.

Cilj je projekta „Mreža za aktivaciju mladih“, kojeg provodi Udruga Zamisli i Udruga Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava s još 14 partnerskih udruga te zagrebačkim Ekonomskim fakultetom i splitskim Pravnim fakultetom, uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.

U nastavku možete pogledati dio govora državne tajnice za demografiju i mlade na Konferenciji. 

Pisane vijesti