Konferencija "Postignuća, izazovi i perspektiva RH"

  • Slika /Fotografije 3/else_podij.jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Da su mladi sadašnjost, a ne samo budućnost Hrvatske nije floskula. Ulaganje u mlade sada je sve ono što će Hrvatska imati u godinu, dvije ili deset. Istaknula je državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić na panel diskusiji na temu obrazovanje i mladi konferencije "Postignuća, izazovi i perspektiva RH".

U penel diskusiji sudjelovao je i bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Dragan Primorac, predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba Lucija Toplovec te predsjednica Udruge Impress Tanja Herceg.

Konferencija se u organizaciji Europske udruge studenata prava, održava povodom tridesete obljetnice neovisnosti Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za demografiju i mlade otvorio je svoja vrata mladima, udrugama civilnog društva, školama, visokim učilištima jer se samo kroz takav dijalog mogu kreirati rješenja i buduće mjere, istaknula je Josić.

Ured je u proteklom periodu surađivao sa srednjim školama te se, naglasila je, napravilo nekoliko istraživanja i anketa sa srednjoškolcima i studentima kako bi vidjeli koliko je pandemija Covid-19 utjecala na učenike i mlade.

Tom je prilikom istaknula projekt Ureda Budi dobro-ProŽIVI Covid i suradnju s psiholozima Hrvatske psihološke komore kojim se učenicima i mladima omogućilo anonimno i povjerljivo komuniciranje o problemima i poteškoćama putem telefona i komunikacijskih kanala društvenih mreža. Za potrebe mladih Ured je pokrenuo i portal za mlade Mladihr.hr.

„Nastavit ćemo surađivati sa svim našim resorima u kreiranju politika i mjera za mlade, kao i sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje najbolje poznaju svoj stanovništvo i potrebe tržišta rada.“ Pri tome je istaknula važnost povezivanja obrazovnih i visokoobrazovnih programa s tržištem rada i potrebama lokalnih jedinica.

Osvrnula se i na izazove na koje nailaze mladi u ruralnim sredinama u ostvarivanju jednakih mogućnosti u kontekstu osobnog i profesionalnog razvoja, a zbog nedostatka adekvatnih usluga kao što su obrazovne i zdravstvene usluge, prijevoz, kulturni i sportski sadržaji, zbog otežanog pristupa informacijama te otežanom uključivanju u aktivnosti koje su dostupne uglavnom u urbanim sredinama.

Pisane vijesti