Ministarstvo privremeno obustavlja Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti

Slika /Direktorij 1/MSPM_Siroko_570.jpg

Privremeno se obustavlja Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.- IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini Stranica