Neformalni sastanak EPSCO Vijeća u organizaciji bugarskog predsjedništva Vijećem EU, Sofija, 17-18. travnja 2018.

Slika /Vijesti2018/Vijece_EU_Sofija%20(2).jpeg

Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić, zajedno sa ministrom rada i mirovinskog sustava Markom Pavićem i državnom tajnicom u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Katarinom Ivanković Knežević sudjeluje 17.-18. travnja 2018. na neformalnom sastanku ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku (EPSCO Formacija Vijeća EU) u Sofiji.

Tema sastanka je ulaganje u ljude; cjeloživotni pristup. Dio rasprave posvećen je novim prilikama za usavršavanje odraslih osoba - primjeri dobre prakse i budući izazovi u kojoj je ministar Pavić istaknuo kako Republika Hrvatska provodi preporuke Vije  ća i zbog toga je osnovala Savjet za provedbu preporuke.

Također, Republika Hrvatska radi na redefiniranju pripravništva i mjerama koje će dodatno pomoći privatnom sektoru s naglaskom na dodatnoj potpori ESF i Erasmus + programa u novom Višegodišnjem financijskom okviru (VFO).

Sastankom predsjedava dr. Biser Petkov, ministar rada i socijalne politike Republike Bugarske. Europsku komisiju predstavlja Marianne Thyssen, EU povjerenica za zapošljavanje, socijalne poslove, vještine i mobilnost radne snage Europske komisije.

Na neformalnom Vijeću će se također raspravljati o aktivnoj podršci zapošljavanju u sklopu Europskog stupa socijalnih prava.

U sklopu Vijeća održava se i neformalna grupa na visokoj razini o budućnosti zapošljavanja i socijalnih politika na temu socijalne dimenzije VFO o budućem financiranju zapošljavanja i socijalne politike nakon 2020.

Pisane vijesti