Obavijest korisnicima prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/Obavijest.png
Uslijed učestalih upita stranaka vezanih uz isplatu naknade za korištenje prava i visinu isplaćene naknade na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izvješćujemo da je isplata I. tranše u travnju 2022. provedena 20.4.2022. prema SEPA sustavu plaćanja koji zahtijeva određeno vrijeme prilagodbe.

U novom sustavu kao isplatitelj vidljiv je Središnji državni ured za demografiju i mlade (za neke korisnike prethodno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).

Pozivamo sve korisnike koje imaju uplate koje ne odgovaraju prethodno zaprimljenim rješenjima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno odstupaju od prethodnih uplata (utvrđenih prava) da se upitom obrate izravno Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na adresu elektroničke pošte info@hzzo.hr, a na znanje info@demografijaimladi.hr .

Molimo korisnike za razumijevanje.

Pisane vijesti