Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima

Slika /Direktorij 2/DIjalog EU s mladima.png
Rok za dostavu prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima produžuje se do 27. listopada 2023. godine.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.


Više o Javnom pozivu možete saznati na poveznici.

Pisane vijesti