Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima

Slika /Direktorij 2/DIjalog EU s mladima.png
Rok za dostavu prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima produžuje se do 31. prosinca 2023. godine.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Više o Javnom pozivu možete saznati na poveznici:
https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Direktorij%202/Javni%20poziv%20za%20predlaganje%20kandidata%20za%20%C4%8Dlanove%20Nacionalne%20radne%20skupine.pdf

Pisane vijesti