Objavljuju se privremeni rezultati Javnog poziva za financijsku potporu općinama od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti od 21.01.2020.

Slika /Direktorij 1/MSPM_Siroko_570.jpg

U drugom otvorenom roku Javnog Poziva, od 21.01.2020. do 23.01.2020., zaprimljeno je ukupno 26 prijava.

Objavljuju se Privremeni rezultati za sve prijavitelje koji su se prijavili u drugom otvorenom roku koji je počeo teći za primanje prijava od 21. siječnja 2020. u 00.01 sati na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti​ u 2020. godini.

Zbog velikog broja prijava Javni poziv je zatvoren za prijave dana 23.01.2020. u 14.00 sati. Rok je istekao danom (satom i minutama) odobrenja posljednje prijave koja je udovoljila svim uvjetima i kriterijima, a kojom su iscrpljena sva raspoloživa financijska sredstva (iznos od 1.631.000,00 kn) koja su ostala neraspoređena nakon obrade svih prijava iz prvog otvorenog roka. Prijave su obrađivane po redoslijedu slanja prijava.

U drugom otvorenom roku Javnog Poziva, od 21.01.2020. do 23.01.2020., zaprimljeno je ukupno 26 prijava.

Privremene rezultate prijava koje su uspješno prošle postupak procjene i odabira (prvih 10 poslanih) te kojima će biti odobrena financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. mogu se pogledati u Tablici 6.

Tablica 6. Privremeni rezultati za odobrene općine - u 2. roku
 
Privremene rezultate prijava, koje nisu razmatrane (njih 16) za dodjelu financijske potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, zbog iscrpljivanja svih osiguranih sredstava, mogu se pogledati u Tablici 7.

Tablica 7. Privremeni rezultati za općine koje nisu prošle - u 2. roku
 
Ministarstvo nije u obvezi davati odgovore u svezi Poziva niti razmatrati pristigle prijave vezane u Poziv, nakon zatvaranja.
 
Sve obavijesti o slijedećim postupcima u svezi Poziva bit će pravovremeno objavljene na ovoj stranici.

Pisane vijesti