Odluka o raspodjeli financijskih sredstava gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godine

Slika /Direktorij 2/obavijest.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Odluku o raspodjeli financijskih sredstava gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godine. Također, objavljuju se liste prijava s naznačenim vremenom (datum, sat, minute i sekunde) slanja prijave.

Sve obavijesti u vezi sa zaključivanjem ugovora i sljedećim postupcima vezanim uz Poziv bit će pravovremeno objavljene.
 
Dana 17. studenog 2023. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade zatvorio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godine.

Pisane vijesti