Održan sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije do 2031.

Slika /Fotografije 3/Yellow and Cream Minimal Job Hiring Ad Facebook Post.jpg

U četvrtak 30. prosinca održan je sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije do 2031. godine.

Riječ je o 5. sastanku Radne skupine.
 
Strategija demografske revitalizacije dugoročni je planski dokument koji će sadržavati popis akata strateškog planiranja tijela države uprave koji će podupirati samu provedbu Strategije.

Radna skupina za izradu Nacrta osnovana je Odlukom čelnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 6. svibnja 2021. godine, a čine ju, pored čelnika i predstavnika SDUDM i predstavnici 22 tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija te udruga.
 
Dosad su održana 4 sastanka Radne skupine te 8 sastanaka užih radnih skupina kojima je bio cilj analiza i predlaganja rješenja unutar pojedinih tematskih područja.

Zadaća Radne skupne je izraditi Nacrt prijedloga Strategije demografske revitalizacije te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi Prijedlog Strategije demografske revitalizacije RH do 2031. godine koji će se uputiti na usvajanje Vladi RH.
 

Pisane vijesti