Održana Edukacija za poticanje komunikacije mladih s relevantnim dionicima

Slika /Fotografije 3/Slika s edukacije.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade održao je 16. srpnja 2021. godine, u sklopu provedbe projekta UP.02.1.1.07.0001 Podrška razvoju i širenju rada s mladima koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., online Edukaciju za poticanje komunikacije mladih s relevantnim dionicima.


Program Edukacije obuhvatio je sljedeće teme:
 
1. Unaprjeđenje politika za mlade u Hrvatskoj – Tomislav Leko, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
2. Uloga mladih u savjetodavnim procesima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – Tamara Jovičić, udruga IKS
3. Zagovaračke politike savjeta mladih – Dubravko Šopar, udruga Impress
 
Moderatorica na Edukaciji za poticanje komunikacije mladih s relevantnim dionicima bila je gospođa Tea Jerković.
 
Na Edukaciji, koja je za cilj imala osnaživanje mladih u svrhu poticanja komunikacije i aktivne uključenosti svih dionika u području rada s mladima,
ukupno je sudjelovalo 34 predstavnika savjeta mladih, udruga mladih i za mlade i državnih tijela.

Pisane vijesti