Održana konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Dubrovačko neretvanske županije“

  • Slika /Fotografije 3/f74e78f5-3c78-47a5-991c-b41788378b5d.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Metkovića održana je konferencija na temu "Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Dubrovačko-neretvanske županije".

Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje svih nadležnih aktera u kreiranju i provedbi istih, a sve u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja.
Okupljanjem predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika državnih i javnih tijela, doprinosi se vidljivosti mjera koje se provode na lokalnoj i regionalnoj razini. Razmjenom iskustava olakšava se rješavanje lokalnih demografskih izazova, a osluškivanjem njihovih potreba doprinosi  kreiranju politika na nacionalnoj razini.

Konferencija u Gradu Metkoviću sedma je konferencija na temu demografske revitalizacije, nakon prethodno održanih u Đakovu, Senju, Kninu, Topuskom, Trakošćanu i Klisu, na kojima su predstavnici lokalne i regionalne samouprave mogli predstaviti što rade i koji su to dobri pokazatelji u njihovim lokalnim jedinicama, kao i izazovi s kojima se susreću.

Okupljenima na konferenciji uvodno su se obratili: gradonačelnik Grada Metkovića Dalibor Milan, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Zrinka Mijoč, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić te državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.
Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i projekcijama stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina; Stona i Metkovića.

Dubrovačko-neretvansku županiju u posljednjih deset godina karakterizira neznatna negativna demografska bilanca (-4 stanovnika) kao rezultat  prirodnog pada, ali i pozitivnog salda ukupne migracije, iz čega proizlazi da je mehaničko kretanje stanovništva dominantno pozitivna odrednica kretanja i razvoja stanovništva ove županije.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je kako je bitno ostvarivati dobru komunikaciju s lokalnim jedinicama jer oni najbolje poznaju svoje stanovnike i njihove potrebe.
„Dubrovačko-neretvanska županija ima i pozitivne demografske pokazatelje i primjere dobre prakse, kao što su Metković ili Župa Dubrovačka. Kroz konferencije s lokalnom i regionalnom samoupravom želimo naći rješenje za demografske izazove. Pokazujemo primjere dobre prakse, dok one jedinice s manje dobrim pokazateljima pokušavamo navesti na put suočavanja s negativnim demografskim trendovima. Nacionalna razina im uvijek stoji na raspolaganju kao potpora i poticaj ", istaknula je Josić.
Dodala je i da iz tih primjera dobre prakse pokušavaju izvući dobre demografske primjere i mjere koje se mogu primjenjivati i u nekim drugim dijelovima Hrvatske.

 „Demografska politika najvažnija je javna politika u Republici Hrvatskoj bez koje nema razvoja ni opstanka“, naglasio je župan Dobroslavić i poručio da je potrebna sinergija svih lokalnih jedinica i nacionalne razine po pitanju demografske obnove.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan u svom izlaganju istaknuo je činjenicu da je Metković jedan od sedam gradova koji je u 2020. godini imao pozitivan prirodni prirast. „Postiže se to nizom programa i projekata kojima se utječe na povećanje kvalitete života, a time i na demografski razvoj. Upravo stoga je grad Metković i bio među finalistima izbora za najbolji grad RH po rastu kvalitete života“ rekao je Milan.  

Pisane vijesti