Održana konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske županije i Varaždinske županije"

 • Slika /Fotografije 3/IMG-20210630-WA0011.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Okupljanjem predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika državnih i javnih tijela, doprinijet će se vidljivosti mjera koje se provode na lokalnoj i regionalnoj razini. Razmjenom iskustava olakšat će se rješavanje lokalnih demografskih izazova, a osluškivanjem njihovih potreba doprinijet će se kreiranju politika na nacionalnoj razini.
 

Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje svih nadležnih aktera u kreiranju i provedbi istih, a sve u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja.

Peta konferencija u nizu održava se 30. lipnja 2021. godine u Općini Bednja, a obuhvaća područje Međimurske i Varaždinske županije, na kojoj se predstavljaju demografski izazovi s kojima se ovo područje suočava, kao i moguća rješenja i primjeri dobre prakse.

Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske i Varaždinske županije“, nakon uspješno organiziranih konferencija u Đakovu, Kninu, Senju i Topuskom, sudionicima nudi priliku za razmjenu iskustava te ima za cilj predstavljanje pozitivnih primjere iz prakse i rješenja za nepovoljne demografske trendove.
 
U svrhu informiranja javnosti o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi, županije i državna tijela, Središnji državni ured za demografiju i mlade u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikuplja podatke o demografskim mjerama te aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima s djecom. Istraživanje se provodi u svrhu stjecanja uvida u različite mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te efikasno koordiniranje demografskih mjera koje se provode i planiraju na razini države.
 
Okupljenima na konferenciji uvodno su se obratili: načelnik Općine Bednja Damir Poljak, ravnatelj muzeja Dvor Trakošćan Adam Pintarić, izaslanica župana Međimurske županije Sonja Tošić Grlač, te državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.

 „Ulaganje u demografske mjere, usluge usmjerene na obitelji, djecu i mlade dugoročne su društvene investicije u najvažniji temelj našeg društva, stvarajući time uvjete i pozitivno okruženje za ostanak, ali i povratak u Domovinu. Pokazalo se da se suradnjom Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sa županijama, gradovima i općinama mogu ostvariti sjajni rezultati i doprinijeti smanjenju regionalnih nejednakosti i podizanju životnog standarda u svim dijelovima Hrvatske.“ Istaknula je državna tajnica za demografiju i mlade.

Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i projekcijama stanovništva u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji  te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina dviju županija.
 
Demografska slika Varaždinske županije i Međimurske županije u cjelini je nešto povoljnija u odnosu na ostatak RH pa možemo govoriti o svojevrsnom pozitivnom demografskom polu, no aktualni demografski trendovi upozoravaju na potrebu snažnije primjene mjera revitalizacije stanovništva kao glavnog pokretača ekonomske aktivnosti u prostoru.
 
O aktualnim demografskim prilikama i procesima u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji više u prezentacijama:
 
 • dr. sc. Dražen Živić | Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
"Aktualne demografske prilike i perspektive revitalizacije stanovništva Međimurske i Varaždinske županije"
 
 • dr. sc. Robert Skenderović, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
"Povijest demografskih promjena u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji - temeljne odrednice"
 
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin | Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Katedra za demografiju
"Projekcije stanovništva Međimurske i Varaždinske županije"


Knjižica sažetaka ​„Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske županije i Varaždinske županije“

Pisane vijesti