Poruka o nultoj stopi tolerancije na nasilje na globalnoj konferenciji o općoj zabrani tjelesnog kažnjavanja u Valetti, Malta

Slika /Vijesti2018/Valetta_Malta_konferencija%20(5).jpg

Predsjednica Malte, Nj. E. Marie-Louise Coleiro Preca otvorila je globalnu konferenciju na visokom nivou o općoj zabrani tjelesnog kažnjavanja koja se održavala u Valetti od 30. svibnja do 1. lipnja 2018. godine.

Na konferenciji su, uz 150 visokih dužnosnika i stručnjaka, sudjelovale i specijalna predstavnica UN-a za zaštitu djece od nasilja, gđa Marta Santos Pais, specijalna predstavnica UN-a za zaštitu djece od ratnih sukoba, gđa Virginia Gamba, koordinatorica za zaštitu prava djece Vijeća Europe, gđa Regina Jensdottir, te koordinatorica za prava djece pri Europskoj komisiji, gđa Margaret Tuite.
 
Na konferenciji je sudjelovala i državna tajnica pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Marija Pletikosa, kao izaslanica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja je potpisala deklaraciju.
 
Kao izaslanica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na konferenciji je sudjelovala i potpisala deklaraciju državna tajnica pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Marija Pletikosa.
 
Sudionici konferencije na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini poslali su poruku o nultoj stopi tolerancije na nasilje prema i među djecom. 
 
Tjelesno kažnjavanje nije samo neprihvatljivo kršenje prava djece, već i ozbiljan napad na djetetovo unutarnje ljudsko dostojanstvo koje dugoročno uništava dobrobit naših zajednica i društava jer ne mijenja djetetovo ponašanje, već ga uči agresivnim obrascima reagiranja koji se u odrasloj dobi mogu manifestirati kao antisocijalno i destruktivno ponašanje.
 
Države potpisnice deklaracije na Malti zalažu se za reguliranje zakonodavne razine koja predstavlja načelnu političku volju, a izražena je u zakonskim odredbama koje fizičko kažnjavanje propisuje kao neprihvatljivo i strogo kažnjivo.
 
Brzo i učinkovito kažnjavanje počinitelja nasilja nad djecom kroz pravosudni sustav, integrirani pristup stručnjaka u zaštiti djece i promicanju pozitivnog roditeljstva te poduzimanje svih edukativnih i preventivnih mjera kako bi se podigla razina svijesti o pravima djece, štetnosti tjelesnog kažnjavanja i posljedicama koje može imati dijete, predstavljaju temeljna prava djeteta i zaštitu njegovog najboljeg interesa koju zagovara i promiče deklaracija.
 

Pisane vijesti