Postupak vrednovanja Strategije demografske revitalizacije

Slika /Fotografije 3/Yellow and Cream Minimal Job Hiring Ad Facebook Post.jpg

SDUDM donio je Odluku o početku postupka vrednovanja Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine, Odluku o osnivanju Odbora za vrednovanje u postupku prethodnog vrednovanja SDR do 2031. i Odluku o osnivanju tima za vrednovanje SDR do 2031. godine.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine vrednovat će se na sljedeći način:
 
 • vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje),
 • vrednovanje tijekom provedbe (srednjoročno vrednovanje),
 • vrednovanje nakon provedbe (naknadno vrednovanje).
 
Odlukom Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osnovan je Odbor za vrednovanje u postupku prethodnog vrednovanja Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2031. godine.

Odbor za vrednovanje obavlja sljedeće zadaće:
 1. osigurava sukladnost rada tima za vrednovanje s opisom posla, olakšava pristup potrebnim informacijama timu za vrednovanje te osigurava kvalitetu vrednovanja
 2. daje preporuke timu za vrednovanje o:
  1. metodologiji istraživanja
  2. rezultatima istraživanja i analize te privremenim zaključcima
 3. usvaja konačno izvješće o provedenom prethodnom vrednovanju.

Odlukom Središnjeg državnog ureda također je osnovan Tim za vrednovanje Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2031. godine.

Obveze Tima za vrednovanje su:
 • izvještavati Odbor za vrednovanje u postupku prethodnog vrednovanja Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2031. godine (dalje u tekstu: Odbor za vrednovanje) i Sredisnji državni ured za demografiju i mlade u unaprijed utvrdenim vremenskim intervalima izvješćivanja
 • prije izrade konačnog izvješća održaati najmanje dva izlaganja Odboru za vrednovanje, izraditi konačno izvješće o metodologiji istrazivanja i o rezultatima istrazivanja analize te privremenim zakljuccima.


Pisane vijesti