Poziv Odjela za mlade Vijeća Europe nevladinim organizacijama mladih

Slika /Fotografije 3/Poziv za mlade.png

Odjel za mlade Vijeća Europe poziva nevladine organizacije mladih, mreže i druge nevladine strukture uključene u područja rada s mladima relevantna za politiku Vijeća Europe za mlade da podnesu prijave za aktivnosti koje će se održavati u suradnji s Europskim centrima za mlade u Strasbourgu i Budimpešti ( studijske sesije, 1. semestar 2023.).

Riječ je o međunarodnim događajima za mlade u trajanju od 4 do 8 dana koja okupljaju članove organizacija ili mreža mladih i stručnjake za rasprave o specifičnoj temi relevantnoj za prioritete 2022.-2023. sektora mladih Vijeća Europe.

Više o Pozivu možete pročitati ovdje.

Pisane vijesti